About me / Over mij

Current position:
On-demand CTO/CIO | ICT crisis solver 1)

Curriculum vitae:
With 30 years of professional experience in information & data management, digital transformation and internet technologies, I help businesses solve ICT challenges in their value chain. I have a MSc degree in Management Information Science, a BSc in Business Informatics, and the ability to communicate on all levels. From C-level to workplace. Furthermore, hands-on when needed.

I am fluent in Dutch, English, Spanish and German, but far from flawless.
(Alliteration is intentional ;-) )

In my work, I am able to combine a helicopter view with attention to detail. I have a strong drive to embark on tough challenges in the intersection of Information Technology and business. Click on this line, to see a pop-up list of organizations I worked for.

To see some mentionable projects I have been working on, please follow this link.

My personal url on LinkedIn is https://nl.linkedin.com/in/jgeerlings.


Huidige functie:
On-demand CTO/CIO | ICT crisis solver 2)

Curriculum vitae:
Met 30 jaar werkervaring in informatie & data management, digitale transformatie en internet technologieën help ik bedrijven bij het oplossen van ICT-uitdagingen in hun waardeketen. Ik bezit een doctoraal titel Bestuurlijke Informatiekunde plus een bachelor titel Bedrijfskundige Informatica & Management en ben gewend om op alle niveaus te communiceren. Van C-level tot op de werkvloer. Verder ben ik hands-on als dat nodig is.

Ik spreek Nederlands, Engels, Spaans en Duits vloeiend, maar verre van vlekkeloos.
(De alliteratie is bewust ;-) )

In mijn werk ben ik in staat om een helicopter view te combineren met aandacht voor detail. Verder ben ik erg gedreven om stevige uitdagingen aan te gaan op het snijvlak van Informatie Technologie en business. Klik op deze regel om een pop-up lijst te zien van organisaties waarvoor ik heb gewerkt.

Om enkele vermeldenswaardige projecten waaraan ik heb gewerkt te zien, volg deze link.

Mijn persoonlijke url op LinkedIn is https://nl.linkedin.com/in/jgeerlings.


1)
And also Hands-on interim manager | Open-source advocate | DokuWiki fanboy
2)
En tevens Hands-on interim manager | Open-source advocate | DokuWiki fanboy
  • content/about_me.txt
  • Last modified: 2023/11/02 17:21