e-Business / B2B / B2C

Nowadays, to my knowledge, there's not a single business that refrains from doing electronic business in one way or another. When I started on my first e-Business project in 2001, things were quite different from today. Some might categorize these projects as either B2B or B2C, however I prefer to use a more encompassing term.

This table shows some of my projects that can be labelled as e-Business.

Period Role Business rationale Project Tools
2019/Q3 - 2021/Q4 Project Manager at Findio / Crédit Agricole Consumer Finance Improve and stabilize request-for-finance interfaces and workflows to increase customer conversion rate. Technical optimization car dealer partnerships Various
2017/Q4 - 2018/Q1 Consultant at
Hibba, on-line toyshop
Evaluate open-source alternative for existing proprietary, outdated and expensive webshop solution. Magento2 pilot project for replacement of custom-made SMB webshop 1). Magento2 open-source on Ubuntu Linux
2014/Q4 - 2015/Q4 Interim Manager at Bunzl Plc and subsidiaries (Cure & Care Wholesale) Reboot of vital but stalled IT project to enable placing orders from customer procurement systems. After several improvements rollout of Open Catalog Interface implementations for subsidiaries: King Nederland BV, Netherlands; Bunzl Verpackungen GmbH, Germany; Multiline A/S, Denmark. OpenCart-based webshop fed from Microsoft Dynamics AX (rebranded as Dynamics 365), OCI, various procurement systems
2005/Q1 - 2008/Q4 Project Manager at Sun Microsystems, now part of Oracle (Hardware and Software) Provide better and knowledge-based guidance to development teams by defining milestones and emphasizing on timely delivery. Sun Catalog was an advanced web catalog system used world-wide containing nearly all products and services of Sun Microsystems. It was multi-lingual, multi-currency with over 100 active pricelists to allow ordering from many countries by big customers and resellers. Custom-made webshop written in Java
2001/Q2 - 2002/Q4 Project Manager / Consultant at Sun Microsystems, now part of Oracle (Hardware and Software) / Amersfoort Create a more efficient order procurement workflow for Sun resellers and order handlers at Sun's EMEA order desk replacing an old-fashioned fax-based workflow. Connecting reseller ERP systems for e-procurement through on-location encryption and send tool. In 1.5 years 10 resellers have been linked up successfully. Custom-made on-premise sender software accompanied by a central order desk reception and handling tool.

Select a different project category

Bij mijn weten is er tegenwoordig geen enkel bedrijf dat niet op de één of andere manier op electronische wijze handel drijft. Toen ik aan mijn eerste e-Business project begon in 2001 ging het technisch toch behoorlijk anders dan vandaag. Sommigen zouden deze projecten misschien eerder in de B2B of B2C categorie plaatsen, maar ik geef de voorkeur aan een meer omvattende term.

De tabel laat enkele van mijn projecten zien die kunnen worden gelabeld als e-Business.

Periode Rol Zakelijke rechtvaardiging Project Tools
2019/Q3 - 2021/Q4 Project Manager bij Findio / Crédit Agricole Consumer Finance Verbeteren en stabiliseren van interfaces en workflows om customer conversion rate te verhogen. Technische optimalisatie auto dealer partnerships Diverse
2017/Q4 - 2018/Q1 Consultant bij
Hibba, on-line speelgoedwinkel
Onderzoek en pilotproject naar open-source alternatief voor bestaande proprietary, ouderwetse en dure webshop oplossing. Magento2 pilot project voor de vervanging van een maatwerk MKB webshop 2) Magento2 open-source on Ubuntu Linux
2014/Q4 - 2015/Q4 Interim Manager bij Bunzl Plc and subsidiaries (Cure & Care Wholesale) Vlot trekken van vitaal maar vastgelopen IT-project voor plaatsen van bestellingen vanuit klantinkoopsystemen. Open Catalog Interface implementaties for Bunzl dochterbedrijven: King Nederland BV, Nederland; Bunzl Verpackungen GmbH, Duitsland; Multiline A/S, Denemarken. Op OpenCart gebaseerde webshop gevoed vanuit Microsoft Dynamics AX (tegenwoordig Dynamics 365), OCI, verschillende inkoopsystemen
2005/Q1 - 2008/Q4 Project Manager bij Sun Microsystems, nu deel van Oracle (Hardware en Software) Beter operationeel en met kennis van zaken begeleiden van development teams door duidelijke mijlpalen te definiëren waardoor op opleverdata en resultaten kan worden gestuurd. Sun Catalog was een geavanceerde, wereldwijd gebruikte webcatalogus met bijna alle producten en diensten van Sun Microsystems. Multi-lingual, multi-currency en met meer dan 100 actieve prijslijsten om het bestellen door grote klanten en resellers mogelijk te maken. Maatwerk-webshop geschreven in Java
2001/Q2 - 2002/Q4 Project Manager / Consultant bij Sun Microsystems, nu deel van Oracle (Hardware en Software) Creëren van een efficiëntere workflow voor Sun resellers en orderafhandeling van Sun's EMEA order desk ter vervanging van een ouderwets op fax gebaseerd systeem. Aansluiten van reseller ERP systemen voor e-procurement via een on-location encryptie en verzendtool. In anderhalf jaar zijn 10 resellers succesvol aangesloten. Maatwerk, op lokatie geïnstalleerde verzendingssoftware aangevuld door een centrale orderdesk ontvangst- en afhandelingstool.

Kies een andere projectcategorie


1)
See anonymized installation page here, to see how a wiki can be used to document important technical stuff.
2)
Voor de geanonimiseerde installatie pagina klik hier om te zien hoe een wiki gebruikt kan worden om belangrijke technische zaken te documenteren.
  • content/bizvw_projects_wrt_e-business.txt
  • Last modified: 2023/11/02 17:16