Business Intelligence & Data Warehousing

I joined the 2 terms Business Intelligence and Data Warehousing for a reason. When Ralph Kimball published his first book on the subject of Data Warehousing in 1996, the output component of it was simply called “reporting”. Over the years “reporting” became Business Intelligence as possibilities to present the information contained in the data were greatly improved, leading to more knowledge about a business. Hence the term.

In 1997, I was involved in a pilot project to obtain information using an extraction tool which was able to generate SQL queries, send these to a relational database, and report the results in all kinds of tables and diagrams. And I was really pleased. The tool was called Business Objects and was a product by a French company by the same name. Nowadays, the tool still exists and is owned by SAP. I found out later that quite a few more tools existed and were collectively called Business Inteligence tools.

I have worked on many Business Intelligence projects from 1997 onwards. In below table I enlist some mentionable ones.

Period Role Business rationale Project Tools
2012/Q4 - 2014/Q1 Project Manager / Consultant at Alphabet International - BMW Group (Car Leasing) Stabilize and enhance chosen MIS solution Project Re-establish LDW : reworked and improved Data Warehouse
Project Enhance LDW : enhanced content and better authorization for more departments
IT Project Management (BMW internal),
SAP Business Objects,
Oracle RDBMS
2012/Q2 - 2012/Q4 Strategy consultant at Alphabet International - BMW Group (Car Leasing) Provide sound basis for future-proof MIS selection by Alphabet's Management Team Strategic report: Management Information AS-IS situation and improvement scenarios / Breda - Munich Common sense and a sound knowledge of BI & DWH methods and tools
2012/Q2 Consultant at Otto Workforce (Employment Agency) Improve information supply by use of better tool Pilot project aimed at comparing different Business Intelligence tools. Microsoft SQL Server 2012, SSIS, SSAS, SSRS, Excel Powerpivot, Qlikview
2004/Q4 - 2009/Q1 Project lead / Senior consultant / Trainer at Wegener (now DPG Media) Development work to satisfy business user needs Build of Business Intelligence environment on subscriber and logistics data for 7 regional Wegener publishing companies. Impart 3-day courses to managers and team leads Business Objects, Oracle RDBMS
2000/Q1 - 2000/Q3 Project lead / Senior consultant at SOS International Development work to satisfy business user needs Build of datamart incl. Business Intelligence layer on emergency handling and related telephony data Business Objects, Microsoft SQL server, Progress RDBMS
1999/Q4 - 2001/Q2 Project lead / Senior consultant at Dutch Custodial Institutions Agency (Ministry of Justice) Development work to satisfy business user needs Build of a data warehouse incl. Business Intelligence layer with data on capacity and occupancy of penitentiaries, and a 2nd one with data on transport of detainees Business Objects, Microsoft SQL server, Progress RDBMS
1998/Q4 - 1999/Q2 Consultant at Wegener (now DPG Media) Development work to satisfy business user needs Disclosure of advertisement database and build of Business Intelligence layer Business Objects, Oracle RDBMS
1997/Q1 - 1998/Q1 Developer at Getronics Transaction & Card Systems Assessment of new reporting possibilities Pilot project with my first Business Intelligence software Business Objects version 4.0

Select a different project category

Ik heb de 2 termen Business Intelligence en Data Warehousing samengevoegd met een reden. Toen Ralph Kimball in 1996 zijn eerste boek uitbracht over Data Warehousing, heette de output component nog gewoon “rapportage”. Na verloop van tijd veranderde “rapportage” in Business Intelligence, aangezien de mogelijkheden om de informatie die opgesloten zat in de data op steeds geavanceerdere wijze te presenteren, hetgeen leidde tot meer kennis van de business. Vandaar dus die term.

In 1997 was ik betrokken bij een pilot project om informatie te verkrijgen met een extractie tool die in staat was om SQL queries te genereren, deze af te vuren op een relationele database en de resultaten ervan in allerlei soorten tabellen en diagrammen af te beelden. En ik was daar erg van gecharmeerd. De tool heette Business Objects en was een product van een Frans bedrijf met dezelfde naam. Tegenwoordig bestaat de tool nog steeds en is eigendom van SAP. Ik ontdekte later dat er behoorlijk wat meer van dat soort tools bestonden die in het algemeen Business Inteligence tools genoemd werden.

Ik heb op veel Business Intelligence projecten gewerkt vanaf 1997. In de onderstaande tabel heb ik enkele vermeldenswaardige opgesomd.

Periode Rol Zakelijke rechtvaardiging Project Tools
2012/Q4 - 2014/Q1 Project Manager / Consultant bij Alphabet International - BMW Group (Auto Leasing) Stabiliseren en uitbouwen van gekozen MIS oplossing Project Re-establish LDW : een stabieler en verbeterd Data Warehouse
Project Enhance LDW : meer content en betere autorisatie voor meer afdelingen
IT Project Management (BMW internal),
SAP Business Objects,
Oracle RDBMS
2012/Q2 - 2012/Q4 Strategie consultant bij Alphabet International - BMW Group (Auto Leasing) Verschaffen van een solide basis voor een toekomstbestendige MIS keuze door Alphabet's Management Team Strategic report: Management Information AS-IS situation and improvement scenarios Gezond verstand plus een solide kennis van BI & DWH methoden and tools
2012/Q2 Consultant bij Otto Workforce (Uitzendbureau)Verbeteren van de informatieverschaffing door keuze van een geschikte tool Pilot project om verschillende Business Intelligence tools onderling te vergelijken Microsoft SQL Server 2012, SSIS, SSAS, SSRS, Excel Powerpivot, Qlikview
2004/Q4 - 2009/Q1 Projectleider / Senior consultant / Cursusleider at Wegener (nu DPG Media) Ontwikkelwerk om in gebruikersbehoeften te voorzien Bouw van een Business Intelligence omgeving op abonnements en logistieke data voor 7 regionale Wegener uitgeverijen. Verzorgen van 3-daags trainingen aan managers. Business Objects, Oracle RDBMS
2000/Q1 - 2000/Q3 Projectleider / Senior consultant bij SOS International Ontwikkelwerk om in gebruikersbehoeften te voorzien Bouw van datamart incl. Business Intelligence laag over alarmmeldingen en gerelateerde telefoondata Business Objects, Microsoft SQL server, Progress RDBMS
1999/Q4 - 2001/Q2 Projectleider / Senior consultant bij Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie) Ontwikkelwerk om in gebruikersbehoeften te voorzien Bouw van een data warehouse incl. Business Intelligence laag met data over capaciteit en bezetting van gevangenissen, en een tweede met data over transport van justitiabelen Business Objects, Microsoft SQL server, Progress RDBMS
1998/Q4 - 1999/Q2 Consultant bij Wegener (nu DPG Media) Ontwikkelwerk om in gebruikersbehoeften te voorzien Ontsluiten van advertentie database en bouw Business Intelligence laag Business Objects, Oracle RDBMS
1997/Q1 - 1998/Q1 Developer bij Getronics Transaction & Card SystemsBeoordeling van nieuwe rapportagemogelijkheden Pilot project met mijn eerste Business Intelligence software Business Objects versie 4.0

Kies een andere projectcategorie

  • content/bizvw_projects_wrt_bi_and_dwh.txt
  • Last modified: 2023/11/02 17:17