Dealing with ICT

Given 3 decades of experience in the ICT business and my continual interest in the latest technologies, I think I know a lot about Information Technology in general and how to deal with it “business-wisely” in particular.

It is my opinion that implementation of technology can be improved in many situations, and a substantial amount of costs can be saved by handling ICT the right way. Some examples from my own experience:

 • Try to work with ICT people who are passionate for what they do, and who are willing to improve. And, more importantly, who see that the entire business (including the ICT department or provider) should work for the final customer who provides the business' proceeds.
 • Dare to challenge existing solutions. More often than not, both business and ICT people are unwilling to change the status quo.
 • Consider the running-costs1) of a solution. “Once implemented, how much does it cost to keep the software up and running including updates, hosting, maintenance and support?”
 • If you want to build custom software and are looking for external parties, be aware that no matter how well your needs are specified, they will always be
  (a) incomplete
  (b) not sufficiently accurate
  (c) multi-interpretable and
  (d) bound to change once the work starts because your needs and your business change.
  So, I say, face these “facts” and deal with them sensibly.

Select a different project category

Gezien de 3 decennia aan ervaring die ik inmiddels heb opgedaan in de ICT business en mijn niet aflatende interesse in de laatste technologie, denk ik dat ik veel weet over Informatie Technologie in het algemeen en de omgang hiermee op een zakelijk slimme manier in het bijzonder.

Ik ben van mening dat de implementatie van technologie sterk kan verbeteren in veel situaties, en dat een behoorlijke hoeveelheid kosten kan worden bespaard door ICT op de juiste manier te managen. Hierbij enkele voorbeelden uit mijn eigen praktijkervaring:

 • Probeer te werken met ICT mensen die een passie hebben voor het werk dat ze doen en zich steeds willen verbeteren. En die, nog belangrijker, inzien dat de gehele business (inclusief de ICT afdeling of -leverancier) feitelijk werken voor de eindklant die zorgt voor de inkomsten van de business.
 • Durf bestaande oplossingen kritisch tegen het licht te houden. Vaker wel dan niet is zowel business als ICT personeel niet bereid om de status quo te wijzigen.
 • Houd rekening met de running-costs2) van een oplossing. “Zodra het één en ander is geïmplementeerd, hoeveel kost het om de software up and running te houden inclusief updates, hosting, onderhoud en ondersteuning?”
 • Als je maatwerk wilt laten bouwen en op zoek ben naar externe partijen, wees je ervan bewust dat hoe goed jouw behoeften ook zijn gespecificeerd, deze altijd
  (a) incompleet
  (b) niet voldoende precies
  (c) multi-interpretabel en
  (d) onderhevig aan verandering zullen zijn zodra het werk aanvangt, aangezien behoeften en de business zelf zullen wijzigen.
  Dus zie deze “feiten” onder ogen en ga er verstandig mee om.

Kies een andere projectcategorie


1)
Often included in the fancy term Total Cost of Ownership or TCO
2)
Vaak onderdeel van de chique term Total Cost of Ownership, ook wel TCO
 • content/projects_wrt_dealing_with_it.txt
 • Last modified: 2023/11/02 17:18