Innovation

Like so many people, I admire innovators and try to be innovative myself. The last decade, the open-source movement and working in communities has greatly boosted innovation.

This is an overview of some mentionable projects I was involved in which I would label innovative.

Period Role Business rationale Project Tools
2022/Q1 - now CTO at Osbit Offer cloud-based software solutions based on solid open-source software packages. Niche market software package named Haima for associations for the preservation and digitalization of local history
Click here to see a Haima implementation. 1)
LimeSurvey integrated with DokuWiki
2020/Q1 - now Designer / Content writer at eQTeam Information Providers BV 1. DokuWiki showcase to illustrate its versatile possibilities to present and interlink content in many different ways
2. Shameless self promotion
This very website ;-) which combines technical documentation with blog-like articles plus my curriculum vitae in an attractive and interactive format using DokuWiki DokuWiki with many great plugins
2018/Q4 - 2020/Q3 CTO at Harmonica Offer cloud-based software solution for a specific niche market: digital participation and co-creation by stakeholder groups Two pilot projects for Amsterdam and Ouderkerk a/d Amstel were carried out successfully. LimeSurvey integrated with DokuWiki
2016/Q2 - 2017/Q4 CTO at joint-venture of eQTeam and undisclosed investor Offer cloud-based software solution for a specific niche market: organizations for property and shared ownership management Full-service software called Sense which wasn't launched eventually DokuWiki, FrontAccounting 2), DataTables
2012/Q2 - 2014/Q4 Architect / Developer at Informatiehuis Water (part of Ministry of Infrastructure and Environment) Replace work intensive Microsoft Word copy-paste solution by versatile collaboration tool. Collaboration platform to jointly write River Basin Management plans DokuWiki
1993/Q3 - 1996/Q4 Head of IT department at Abordo, brand name of Ramón y Vidal S.L. (Retail chain) / Valencia, Spain Improve business processes by switching from terminal based software system and analog cash registers to state-of-the-art integrated software system for production, administration and sales Software package selection track and implementation of new ERP system, new Point-Of-Sale systems, new hand-held terminals for door-to-door sales, and integration of all these SCO-Unix, AIX, Windows for Workgroups 3.11, Informix database and 4GL, Unix shell scripting

Select a different project category

Zoals zoveel mensen, bewonder ik innovators en probeer ik zelf innovatief te zijn. Tijdens het laatste decenium heeft de open-source beweging en het werken in communities een enorme boost gegeven aan innovatie.

Dit is een overzicht van vermeldenswaardige projecten waarbij ik betrokken was die ik als innovatief zou labelen.

Periode Rol Zakelijke rechtvaardiging Project Tools
2022/Q1 - nu CTO bij Osbit Aanbieden van cloud-based software oplossingen gebaseerd op solide open-source software pakketten.Niche markt softwarepakket genaamd Haima voor verenigingen voor behoud en digitalisering van lokale geschiedenis
Klik hier voor een Haima implementatie.
LimeSurvey geïntegreerd met DokuWiki
2020/Q1 - nu Designer / Content writer bij eQTeam Information Providers BV 1. DokuWiki showcase ter illustratie van de veelzijdige mogelijkheden om content te presenteren en onderling te koppelen
2. Schaamteloze zelfpromotie
Precies deze website ;-) die technische documentatie combineert met blog-achtige artikelen en mijn curriculum vitae met een aantrekkelijke en interactieve layout mogelijk dankzij het gebruik van DokuWiki DokuWiki met veel goede plugins
2018/Q4 - 2020/Q3 CTO bij Harmonica Aanbieden van cloud-based software oplossing voor een specifieke nichemarkt: digitale participatie en co-creatie door belanghebbenden Twee pilot projecten voor Amsterdam en Ouderkerk a/d Amstel zijn succesvol uitgevoerd LimeSurvey geïntegreerd met DokuWiki
2016/Q2 - 2017/Q4 CTO bij joint-venture van eQTeam en een undisclosed investeerder Aanbieden van cloud-based software oplossing voor een specifieke nichemarkt: organisaties voor vastgoed- en gedeeld eigendomsmanagement Full-service software genaamd Sense dat uiteindelijk niet is gelanceerd DokuWiki, FrontAccounting 3), DataTables
2012/Q2 - 2014/Q4 Architect / Developer bij het Informatiehuis Water (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Vervanging van arbeidsintensieve Microsoft Word copy-paste oplossing door een veelzijdige samenwerkingstool Samenwerkingsplatform voor het schrijven van Stroomgebied-beheerplannen DokuWiki
1993/Q3 - 1996/Q4 Hoofd ICT-afdeling bij Abordo, merknaam van Ramón y Vidal S.L. (Retail keten) / Valencia, Spanje Verbeteren van bedrijfsprocessen door het overschakelen van een terminal based software systeem en analoge kassa's naar een state-of-the-art geïntegreerd software systeem voor productie, administratie en verkopen Softwarepakket keuzetraject en implementatie van een nieuw ERP systeem, nieuwe Point-Of-Sale systems, nieuwe hand-held terminals voor ambulante verkoop, en de algehele integratie SCO-Unix, AIX, Windows for Workgroups 3.11, Informix database en 4GL, Unix shell scripting

Kies een andere projectcategorie


1)
This website shows content in Dutch or the local dialect only.
2)
In 2022, awarded by SourceForge for Open Source Excellence, Community Leader, Community Choice and SourceForge Favorite. This is a big achievement, as this project has qualified for these awards out of over 500,000 open source projects on SourceForge. SourceForge sees nearly 30 million users per month looking for, and developing, open source software. These award badges will now appear on the project page at https://sourceforge.net/projects/frontaccounting/
3)
In 2022 door SourceForge onderscheiden voor Open Source Excellence, Community Leader, Community Choice en SourceForge Favorite. Dit is een grote prestatie, aangezien dit project zich voor deze prijzen heeft gekwalificeerd uit meer dan 500.000 open source projecten op SourceForge. SourceForge ziet bijna 30 miljoen gebruikers per maand zoeken naar, en ontwikkelen van, open source software. Deze award badges zullen nu verschijnen op de projectpagina op https://sourceforge.net/projects/frontaccounting/
  • content/bizvw_projects_wrt_innovation.txt
  • Last modified: 2023/11/02 21:15