Innovation

Like so many people, I admire innovators and try to be innovative myself. The last decade, the open-source movement and working in communities has greatly boosted innovation.

This is an overview of some mentionable projects I was involved in which I would label innovative.

Period Role Project Tools
2021/Q3 - now CTO Custom-made software for Heemkundekring Blariacum, an association for the preservation of local history, situated in the north of Limburg province.
Click here, to see the work-in-progress result (Dutch only).
LimeSurvey integrated with DokuWiki
2020/Q1 - now Creator This very website ;-) which combines technical documentation with blog-like articles plus my curriculum vitae in an attractive and interactive format using DokuWiki DokuWiki with many great plugins
2018/Q4 - 2020/Q3 CTO Digital participation and co-creation for Harmonica. Two pilot projects for Amsterdam and Ouderkerk a/d Amstel LimeSurvey integrated with DokuWiki
2016/Q2 - 2017/Q4 CTO Full-service software for Property management at Osbit BV DokuWiki, FrontAccounting, DataTables
2012/Q2 - 2014/Q4 Architect / Developer Collaboration platform to jointly write River Basin Management plans at Informatiehuis Water (part of Ministry of Infrastructure and Environment) DokuWiki
1993/Q3 - 1996/Q4 Head of IT department Software package selection track and implementation of new ERP system, new Point-Of-Sale systems, new hand-held terminals for door-to-door sales, and integration of all these for Abordo, brand name of Ramón y Vidal S.L. (Retail) / Valencia, Spain SCO-Unix, AIX, Windows for Workgroups 3.11, Informix database and 4GL, Unix shell scripting

Select a different project category

Zoals zoveel mensen, bewonder ik innovators en probeer ik zelf innovatief te zijn. Tijdens het laatste decenium heeft de open-source beweging en het werken in communities een enorme boost gegeven aan innovatie.

Dit is een overzicht van vermeldenswaardige projecten waarbij ik betrokken was die ik als innovatief zou labelen.

Periode Rol Project Tools
2021/Q3 - nu CTO Maatwerk-software voor Heemkundekring Blariacum, een vereniging voor het behoud van de lokale geschiedenis, in Noord-Limburg
Klik hier voor het work-in-progress resultaat.
LimeSurvey geïntegreerd met DokuWiki
2020/Q1 - nu Creator Precies deze website ;-) die technische documentatie combineert met blog-achtige artikelen en mijn curriculum vitae met een aantrekkelijke en interactieve layout mogelijk dankzij het gebruik van DokuWiki DokuWiki met veel goede plugins
2018/Q4 - 2020/Q3 CTO Digitale participatie en co-creatie for voor Harmonica. Twee pilot projecten voor Amsterdam en Ouderkerk a/d Amstel LimeSurvey geïntegreerd met DokuWiki
2016/Q2 - 2017/Q4 CTO Full-service software voor vastgoedmanagement bij Osbit BV DokuWiki, FrontAccounting, DataTables
2012/Q2 - 2014/Q4 Architect / Developer Samenwerkingsplatform voor het schrijven van Stroomgebied-beheerplannen bij het Informatiehuis Water (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) DokuWiki
1993/Q3 - 1996/Q4 Hoofd ICT-afdeling Softwarepakket keuzetraject en implementatie van een nieuw ERP systeem, nieuwe Point-Of-Sale systems, nieuwe hand-held terminals voor ambulante verkoop, en de algehele integratie bij Abordo, merknaam van Ramón y Vidal S.L. (Retail) / Valencia, Spanje SCO-Unix, AIX, Windows for Workgroups 3.11, Informix database en 4GL, Unix shell scripting

Kies een andere projectcategorie

  • content/projects_wrt_innovation.txt
  • Last modified: 2022/06/30 08:31