ICT onkunde

In het nieuws op 15 oktober 2014

Bij de overhandiging van een onderzoeksrapport over ICT geeft Kamervoorzitter Van Miltenburg aan dat ze even moest opzoeken wat ICT betekende.

De zaal, waar veel ICT-deskundigen zaten, viel even stil van verbazing. De opmerking is des te pijnlijker omdat de parlementaire onderzoekscommissie in het rapport juist veel kritiek heeft op de Tweede Kamer. Omdat die de overheid zo slecht controleert op ICT-gebied, wegens desinteresse en onkunde, wordt er misschien wel tot vijf miljard euro per jaar onnodig verkwist aan automatisering.

ICT-ondernemer René Veldwijk zat in de zaal toen Van Miltenburg haar opmerking maakte. Hij is geschokt: “Dit is echt het dieptepunt. Er wordt hier gewoon gekoketteerd met onkunde.” […] [VVD-Kamerlid Ton Elias, voorzitter van de onderzoekscommissie] gaf wel toe dat het kennisniveau over ICT belabberd is in het parlement.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23202997/__Voorzitter_blundert__.html

René Veldwijk, niet de eerste de beste, verwoordt het helder in de voorgaande quote.

Het valt ook mij op dat alfa-mensen hun gebrek aan kennis van technische zaken vaak bagataliseren. Het interesseert hen niet en men neemt gemakshalve aan dat techniek eenvoudig te “delegeren” is. Ik vind het soms stuitend om te constateren dat binnen de overheid en het bedrijfsleven technisch onvoldoende kundige bestuurders verstrekkende beslissingen nemen over allerlei programma's en projecten met een zwaarwegende technische component.

De volgende quote laat weinig aan de verbeelding over.

De ambities van de rijksoverheid met ICT zijn groot. Het is daarom extra teleurstellend dat zij de besturing en beheersing van projecten met een belangrijke ICT-component niet op orde heeft. Het geheel van ICT-organisaties bij de rijksoverheid is chaotisch en ondoorzichtig. Taken en verantwoordelijkheden zijn versnipperd en onduidelijk. De belangen van de hoofdrolspelers bij ICT-projecten lopen te veel uiteen. De rijks-overheid heeft haar ICT-projecten vaak niet in de hand voor wat betreft de kosten, de tijd of zelfs het eindresultaat. Bovendien is er niemand die het echt voor het zeggen heeft over ICT-projecten. Omdat een financieel overzicht op overkoepelend rijksniveau sinds 1995 niet meer wordt opgesteld, ontbreekt inzicht in ICT-kosten. Niemand weet hoeveel de Nederlandse overheden aan ICT uitgeven. Daarom ook weet niemand hoeveel geld gemoeid is met mislukkingen. Een veilige schatting op grond van informatie van diverse deskundigen komt neer op 1 à 5 miljard euro verspilling per jaar – naar het oordeel van de commissie in alle gevallen een onaanvaardbaar hoog bedrag.

Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid, 2014-2015, pagina 9

Het complete rapport getiteld Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid van Elias cs staat hier.

  • content/2020060916255337.txt
  • Last modified: 2020/08/23 19:14