Opmerkelijk

Opmerkelijk

1) Aandachttrekkend 2) Aanmerkelijk 3) Bijzonder 4) Curieus 5) Eigenaardig 6) Frappant 7) In het oog lopend 8) In het oog springend 9) Markant 10) Merkwaardig 11) Niet algemeen 12) Ongewoon 13) Opmerkenswaardig 14) Opvallend 15) Opzienbarend 16) Remarkabel 17) Remarquabel 18) Saillant 19) Tekenend 20) Treffend

https://www.encyclo.nl/begrip/opmerkelijk

opmerkelijk

De onderstaande pagina's zijn getagged als opmerkelijk, hoewel de inhoud van sommige eerder afkeurenswaardig is zoals John Cleese van Monty Python Flying Circus met misprijzende blik laat blijken 1).

Since I added this tag to several English pages as well, it might be good to know that opmerkelijk means remarkable in English.

Remarkable is quite a neutral term, but it could also be interpreted as special, extraordinary and even unbelievable or objectionable, as John Cleese from Monty Python Flying Circus seems to convey 2).


1)
Wist je trouwens dat de programmeertaal Python bedacht door Guido van Rossum komt van Monty Python en niet van die slang met dezelfde naam
2)
Did you know that programming language Python invented by Guido van Rossum comes from Monty Python and not the snake by the same name
  • tag/opmerkelijk.txt
  • Last modified: 2022/06/28 10:27