MediaWiki vs DokuWiki

Given the intended audience, DokuWiki could be considered the small brother of MediaWiki. Wiki functionality is similar. Both open-source applications are written in PHP, have a solid developer community and have existed for many years. Creating content for both of these platforms is simple, text-based and the syntax is comparable.

When I searched for a documentation-tool for procedures and technical stuff in 2009, I considered serveral PHP1) ones and finally opted for DokuWiki instead of MediaWiki, which had a far bigger user base. The 3 main reasons for me were:

  1. DokuWiki stores user content in simple, readable text files which could also be created through a “feed” from external systems
  2. DokuWiki uses layout-templates which could be customized relatively easy and some good ones were available at https://dokuwiki.org
  3. DokuWiki already had quite a lot of solid plugins to extend its functionality, also directly available from the source site

MediaWiki uses a database to store texts, navigational elements and meta data. Most MediaWiki “skins” are more than just the outer layout layer as the name suggests. Some contain added functionality which some purists would have placed in a plugin/addon to the core software2). Both skins and plugins cannot always be found easily through the MediaWiki site. Security and authorization are quite similar, by the way.

Of the above 3 reasons to pick DokuWiki, the first was most important to me: textual data, media, navigational elements and programming code are all contained under 1 main directory and several subs. This feature became a key element of the SVP-DokuWiki enviroment I set up in 2009 and is still being used today. SVP stands for Source - Verification - Production and is meant for wikis with a big read-only audience and a small writer base. Most of the wiki business cases are like this: few writers, many readers.

Gezien de doelgroep kan DokuWiki worden beschouwd als het kleine broertje van MediaWiki. De wiki-functionaliteit is vergelijkbaar. Beide open-source toepassingen zijn geschreven in PHP, hebben een solide gemeenschap van ontwikkelaars en bestaan al vele jaren. Het aanmaken van content voor beide platforms is eenvoudig, tekstgebaseerd en de syntax is vergelijkbaar.

Toen ik in 2009 op zoek ging naar een documentatie-tool voor procedures en technische zaken, overwoog ik verschillende PHP3) versies en koos ik uiteindelijk voor DokuWiki in plaats van MediaWiki, dat een veel grotere gebruikersbasis had. De 3 belangrijkste redenen voor mij waren:

  1. DokuWiki slaat gebruikerscontent op in eenvoudige, leesbare tekstbestanden die ook kunnen worden aangemaakt via een “feed” vanuit externe systemen.
  2. DokuWiki gebruikt lay-out-sjablonen die relatief eenvoudig kunnen worden aangepast en een aantal goede zijn beschikbaar op https://dokuwiki.org.
  3. DokuWiki had behoorlijk veel degelijke plugins om de functionaliteit uit te breiden, die eenvoudig vindbaar en te downloaden waren via de bronsite.

MediaWiki gebruikt een database om teksten, navigatie-elementen en meta-gegevens op te slaan. De meeste MediaWiki-“skins” zijn meer dan alleen de buitenste lay-outlaag zoals de naam suggereert. Sommige bevatten toegevoegde functionaliteit die sommige puristen in een plugin/addon voor de kernsoftware zouden plaatsen4). Zowel skins als plugins zijn niet altijd gemakkelijk te vinden via de MediaWiki-site. Beveiliging en autorisatie zijn trouwens vergelijkbaar.

Van de bovenstaande 3 redenen om voor DokuWiki te kiezen, was de eerste het belangrijkst voor mij: tekstuele data, media, navigatie-elementen en programmeercode zijn allemaal ondergebracht in 1 hoofdmap en verschillende submappen. Deze functie werd een belangrijk element van de BCP-DokuWiki-omgeving die ik in 2009 heb opgezet en die vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt. BCP staat voor Bron - Controle - Productie en is bedoeld voor wiki's met een groot alleen-lezen publiek en een kleine schrijversgroep. De meeste wiki business cases zijn zo: weinig schrijvers, veel lezers.

Wiki software Latest version
MediaWiki logo
MediaWiki 1.40.1 - stable - 5 July 2023 5)
MediaWiki 1.39.5 - long-term support (LTS) - 30 November 2022 6)
DokuWiki logo
2023-04-04a “Jack Jackrum” - Stable (Recommended) - 15 May 2023 7)

Version information obtained on 30 October 2023


1)
I already developed some software in PHP and wanted to be able to change the code, if I saw the need to.
3)
Ik had al bepaalde software ontwikkeld in PHP en wilde in staat zijn om de code aan te passen, als ik dat nodig zou vinden.
  • content/2020082612425133.txt
  • Last modified: 2023/10/30 18:37