Rondom de koekjesfabriek - quotes

In de wet [heeft Nederland], bijna als enige in de wereld, een maximumnorm voor stikstofdepositie vastgelegd. Omdat die norm niet gehaald wordt, trekt de regering een astronomisch bedrag uit. Immers zolang de wettelijke norm niet gehaald wordt ligt bijvoorbeeld de bouw stil, terwijl we woningen heel hard nodig hebben.

https://pieteromtzigt.nl/blog/afdwingbare-normen-voor-stikstof-en-geen-enkele-norm-voor-bestaanszekerheid
Pieter Omtzigt - 19 juni 2022

Nederlandse boeren [behoren] tot de meest succesvolle en innovatieve ter wereld dankzij het Plan-Mansholt, Europese steun en onderzoek. Hoe je het ook meet – CO2 per gram geproduceerde eiwit of water per kilo tomaat – de Nederlandse landbouw is duurzamer en milieuvriendelijker dan die elders.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/26/een-grote-tuin-tussen-bebouwde-stroken-a4134685
Louise Fresco, voorzitter raad van bestuur van Wageningen University & Research - 26 juni 2022

Nederland is, na de VS, de grootste exporteur van land-en tuinbouwproducten ter wereld. Die status is historisch gegroeid, in verschillende, beslissende periodes in de geschiedenis, vertelt Krijn Poppe, senior econoom bij Wageningen Economic Research.

“Dat gaat terug tot de Middeleeuwen, toen de landbouwactiviteiten verschoven van het Middellandse Zeegebied naar Noordwest-Europa. De fysieke omstandigheden van Nederland waren natuurlijk gunstig voor landbouw: de vruchtbare grond, het klimaat, de verbindingen over water. Het exportmodel dat we nu hebben dateert al van duizend jaar geleden.”

https://www.trouw.nl/economie/hoe-nederland-uitgroeide-tot-exportreus-in-de-landbouw-en-nu-moet-veranderen~b2e65581/
Joost van Velzen en Ingrid Weel - 30 juni 2020

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000 gebieden, waarvan 75 procent moet voldoen aan wettelijke stikstofnormen. Zelfs als alle veehouders uit Nederland verdwijnen, gaat dat ons niet lukken.

https://www.trouw.nl/opinie/de-natuur-vraagt-om-maatwerk-niet-om-algemene-stikstofnormen~b7dca9ad/
Han Lindeboom, emeritus hoogleraar Mariene Ecologie, gepromoveerd op stikstof - 15 juni 2022

Ja, er is een stikstofprobleem, maar het kabinet smeert dat uit over het hele land. De uitstoot van grote stallen komt grotendeels naast de boerderij terecht. En natuurlijk waait er ook een deel over de rest van de wereld. Er zijn namelijk twee soorten grote hotspots van ammoniak. De een is naast de bron - via regen - de andere is zogenaamde 'droge depositie'. Lucht in gebied met reliëf, zoals bos of stad. Dus ons pleidooi was: houd rekening met de hotspots.

https://www.nporadio2.nl/nieuws/podcast/647f1c80-48ca-47b1-b87a-e3f98de7dd1d/hoogleraar-han-lindeboom-rivm-model-stikstof-klopt-niet
Han Lindeboom, emeritus hoogleraar Mariene Ecologie, gepromoveerd op stikstof - 23 juni 2022

Juni 2015: de rechter maant de staat tot het reduceren van CO2 (het ‘Urgenda-vonnis’). Mei 2019: de Raad van State trekt een streep door het stikstofbeleid van de overheid (de ‘Mob-uitspraak’). […]
Urgenda zegt: je hebt beloofd een klimaatdoelstelling te halen, nou, hou je aan je woord.
“Zeker, maar de rechter hoort zich daar niet over uit te spreken, die dient zich daar verre van te houden. Die kan hooguit een uiterste inspanning adviseren. De staat heeft veel inspanningen te leveren – ik noem nog maar eens de uitkeringen, het onderwijs, de ziekenhuizen. Zodra rechters zeggen: nu moet de staat meteen aan de klimaateisen voldoen, dan trekken ze de samenleving uit het lood.” […] Een ander bezwaar is, aldus de rechtsfilosoof, dat die beweging in het gelijk gesteld is door een beroep te doen op mensenrechten: we hebben recht op leven. Als de overheid niet snel zorgt voor schone lucht, dan snijdt ze de kans op een goed leven van onze kinderen of kleinkinderen af. […] “De relatie tussen rechter en parlement is precair. De rechters hebben die verstoord. Ze hebben zichzelf populair gemaakt bij bepaalde activisten. Maar wat zou er gebeuren als [een rechtse actiegroep] bot vangt bij de rechter? Dan krijg je een moddergevecht over of rechters te links zijn. U ziet, die rechters ondermijnen hun eigen gezag.”

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/naar-de-rechter-voor-een-betere-wereld-volgens-afshin-ellian-is-dat-juist-een-gevaar-voor-de-democratie~b5d71a28/
Lodewijk Dros interviewt Afshin Ellian - 29 juli 2021

Wat zou dan een oplossing zijn? “Maatwerk leveren voor landbouw en natuur op de vierkante kilometer en door verandering aminozuren in het voer voor varkens en koeien kun je al flinke verlaging krijgen uitstoot ammoniak.”

https://www.nporadio2.nl/nieuws/podcast/647f1c80-48ca-47b1-b87a-e3f98de7dd1d/hoogleraar-han-lindeboom-rivm-model-stikstof-klopt-niet
Han Lindeboom, emeritus hoogleraar Mariene Ecologie, gepromoveerd op stikstof - 23 juni 2022

Deze quotes horen bij pagina Rondom de koekjesfabriek ruikt het naar koekjes.

  • content/rondom_de_koekjesfabriek_quotes.txt
  • Last modified: 2022/06/29 17:03