Muggenziften

Een ander klassiek voorbeeld is de vraag of mensen muggeziften danwel muggenziften. Terwijl één blik in het Groene Boekje al zou volstaan, natuurlijk, en men tot de conclusie komt dat het muggenziften is. Tegenstanders van dergelijke conclusies menen dat dit slechts een oordeel kan zijn, betwisten de genoemde autoriteit, stellen dat er sprake is van twee aparte woorden, of van een spelfout, dat het kan afhangen van het aantal muggen of de ervaring of het enthousiasme van de zifter, de beschikbare ruimte op de regel of een andere context, daarbij vaak niet nalatend te wijzen op algemeen erkende spelfouten en spelregels.

[…]

Niet altijd is het eenvoudig om onderscheid te maken tussen serieus overleg, geleuter, mierenneuken, muggenziften en filosofie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Humor_en_onzin/Geleuter

  • tag/muggenziften.txt
  • Last modified: 2020/08/22 17:16