Bezits-s

Als amateur taalverbeteraar erger ik me aan veel onlogische schrijfregels in het Nederlands. Tijdens het schrijven van een stukje waarin ik de bezits-s gebruikte kwam ik een artikel tegen waarin het volgende stond.

Gangbaar en verdedigbaar alternatief

Soms verhoogt het toevoegen van een apostrof de duidelijkheid. Wat ons betreft kun je hem dan gerust toevoegen, ook al mag dat niet volgens de officiële regels. In de praktijk zie je vaak een apostrof in bijvoorbeeld Jansen’s terras, Lidewij’s gedicht, Milou’s hond. Officieel is dit een foutje, maar het is toch goed te verdedigen, omdat het de duidelijkheid verhoogt.

https://onzetaal.nl/taaladvies/bezits-s-algemene-regels/

Dit heeft mij gesterkt in mijn overtuiging om de 's te gebruiken op het moment dat dit duidelijker is en fraaier oogt.Ik vind de site van het Genootschap Onze Taal erg handig om advies te vinden of uitsluitsel te krijgen over taalperikelen in het Nederlands.

  • content/2020061213530635.txt
  • Last modified: 2020/08/22 17:15